HKZ certificering

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. In Nederland heeft de stichting HKZ normen ontwikkeld waaraan een tandartspraktijk moet voldoen op het gebied van o.a. wet- en regelgeving, veiligheid, infectiepreventie en hygiëne. Daarnaast vormen de HKZ-normen goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagement systeem waarin vastgelegd wordt hoe de praktijk is georganiseerd en hoe voortdurend wordt gewerkt aan verbetering.

Certificatie
Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagement systeem van de tandartspraktijk aan alle normeisen voldoet die de stichting HKZ heeft geformuleerd. Om dit vast te stellen wordt een audit uitgevoerd. Tijdens die audit wordt de praktijk bezocht en beoordeelt men o.a. het beleid van de organisatie, de doelstellingen, wettelijke eisen, de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en bekwaamheid van medewerkers, de uitvoering van procedures en de patiënttevredenheid. Wanneer aan alle eisen wordt voldaan krijgt men een certificaat. Dit certificaat is een jaar geldig waarna de praktijk opnieuw geaudit wordt.
kleurstrook